FarmResult is blij mede te kunnen delen dat wij zullen participeren binnen het IMAGEN Research Project, één van de vijf nationale researchprojecten die een totale waarde van €18 Miljoen hebben toegekend gekregen door de nationale research organisatie.

Het ”Perspectief” Programma

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft recentelijk de financiering van de 2019-ronde van het ‘’Perspectief’’ programma aangekondigd. Dit jaarlijks terugkomende programma wordt gehonoreerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Elk jaar worden nieuwe onderzoeken opgezet rondom sociaal-maatschappelijke onderwerpen met economische impact die in samenwerking met Ngo’s en voorlopers in de industrie worden opgepakt.

IMAGEN Onderzoek

Voor de diverse onderzoeken van dit jaar zijn 75 wetenschappers aangesteld die thema’s dekken van verticale agricultuur tot aan virtuele delta. Het 6 jaar lang durende IMAGEN (AnIMAl Group SENsor) project zal zowel legkippen als varkens observeren met deze tweeledige onderzoeksdoelstellingen: (1) het combineren van diergedrag & computertechnologie om de gezondheid en het dierenwelzijn te verbeteren van dieren in de veehouderij en gelijktijdig (2) de ecologische voetprint binnen de voedselproductie te verminderen.

Samen met onderzoekers zal het consortium een systeem ontwikkelen dat bepaald gedrag, van vee dat zich binnen grotere groepen begeven, kan spotten. Bijvoorbeeld om te achterhalen welke varkens staartbijten of welke legkippen verenpikken, en hiermee onnodig pijn en vroegtijdige dood binnen de groep te voorkomen/reduceren. Bovendien, zal ook de correlatie tussen het genetisch potentieel en diergedrag onder de verschillende varkens- en legkip-rassen worden geanalyseerd om iets te kunnen zeggen over de waarschijnlijkheid om gemoedelijk samen te leven in grotere groepen. Dit in combinatie met sensoren en AI-technologie zal moeten resulteren in een hoger niveau van dierenwelzijn.

Deelnemers IMAGEN Consortium

FarmResult is onderdeel van dit consortium van publiek-private associaties, overheidsorganisaties en bedrijven die deelnemen, en dus samenwerkend met:
De Dierenbescherming, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). De Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit (WUR). Hendrix Genetics, Noldus Informatie Technologie, Sorama, Topigs Norsvin en Vencomatic.

Wij kijken bij FarmResult uit naar samenwerking binnen dit innovatieve project. Daarnaast zien wij dit als een mooie aanvulling op het uitoefenen van onze core visie: het verzamelen van essentiële data om onder andere een bijdragen te kunnen leveren aan het verbeteren van dierenwelzijn, een duurzamer milieu en het maximaliseren van de economische prestaties binnen de gehele productie keten.