Het grotere geheel

Een onvermijdelijke transformatie is aan de gang in onze samenlevingen vandaag de dag. Dit wordt veroorzaakt door milieutechnische en demografische uitdagingen die lastig te overwinnen zijn als wij onze huidige aanpak om ze op te lossen niet veranderen. Naast deze uitdagingen verhogen consumenten hun eisen: veiliger & hogere kwaliteit voedsel, betere leefomstandigheden voor dieren, transparantere ketens en meer duurzaam voedsel zijn eisen die de toekomstige voedselproductie nog meer compliceren.

De agrarische- en voedsel industrie staan op het randje van een revolutie die betrekking heeft op de manieren hoe wij voedsel produceren en eten. Daarnaast zijn zij leiders binnen een grotere beweging die ernaar streeft om onze planeet en bevolking in de toekomst te kunnen blijven onderhouden. Dit is uitdagend omdat elke schakel in de keten betrokken is en zal moeten samenwerken en tegelijkertijd willen zij hun individuele concurrentiepositie blijven verdedigen.

Onze visie

Wij geloven bij FarmResult dat wij een heel eind kunnen komen in het aangaan van uitdagingen en het vervullen van behoeftes wanneer er baanbrekende technologieën worden toegepast. Wij zijn een nieuwe en dynamische Informatie Technologie & Service leverancier, opgericht in 2011, en zien onszelf als pioniers in het introduceren van wat wij noemen, fact-based farm management (=op feiten gebaseerde landbouw). Wij verzamelen staldata automatisch en aggregeren dit in onze managementoplossingen en adviessystemen. De intentie is om betere beslissingen te maken gebaseerd op dagdagelijkse staldata, alerts & analyses in combinatie met de kennis en ervaring van de boer.

Naast het verbeteren van de individuele stalresultaten, kan er meerwaarde worden gecreëerd en worden doorvertaald door de hele keten heen als de data is gelinkt van begin tot einde. Integraties krijgen internationaal gezien steeds meer invloed en lijken veelbelovende voorlopers van de efficiëntere integratie van alle processen met elkaar. Daarom is de combinatie van ketendata een integraal onderdeel van al onze oplossingen en focussen wij ons op de meerwaarde voor verschillende gebruikers – individuele boeren tot integraties- en schakels in de keten. Dit doen we door allereerst te starten met staldata aggregatie en integratie in bedrijfsprocessen.

Meer over onze oplossingen

Onze aanpak

Deze informatieve illustratie vat de essentie samen van onze visie en oplossingen.

FarmResult ondersteunt het
Onze oplossingen dragen bij aan

Uitdagingen aangaan en behoeftes vervullen

Bij FarmResult dragen wij bij aan het oplossen van uitdagingen en het vervullen van behoeftes door middel van onze oplossingen. Om een indruk te geven hoe wij dit doen, is hier een opsomming van voorbeelden:


  • Veilig & gezond voedsel: traceerbaarheid van voer tot slacht, data als proof of concept van goede veehouderij, verslaggeving van medicatiegeschiedenis
  • Dierenwelzijn: continue monitoring & controle, vroegtijdige ziektedetectie, mogelijkheid om data te delen met dierenarts, diervriendelijkheidsparameters
  • Maximaliseren van economische performance van de gehele supply chain: continue monitoring & controle, risicoreductie, vroegtijdige signalering, technische & financiële resultaten, meerdere locaties en stallen in één overzicht
  • Duurzaam milieu: verbeteren van voerprogramma’s, minder gebruik van natuurlijke grondstoffen

Wij moedigen producenten in de agricultuur aan de waarde in te zien van hun data en ondersteunen onze klanten om hun optimale bedrijfspotentie te bereiken met behulp van datamanagement.