FarmResult is verheugd met de komst van Aalt den Herder. Onlangs hebben Richard ten Cate, eigenaar van FarmResult B.V., en Aalt de overeenkomst ondertekend. Deze strategische zet stelt FarmResult in staat om nog beter in te spelen op de behoeften van de Nederlandse pluimveehouder. Deze samenwerking heeft al geresulteerd in de ontwikkeling van een veelbelovend nieuw product.

In het najaar van 2023 werden de eerste contacten gelegd tussen FarmResult en Aalt den Herder. FarmResult zocht naar versterking om haar ambities waar te kunnen maken. Na enkele gesprekken was het duidelijk dat er een klik was, zowel met de aandeelhouder als met het team van FarmResult. Na een korte marktverkenning ontstond er een helder beeld van de marktsituatie en de wensen van de pluimveehouders. De contouren voor de nieuwe koers van FarmResult in de Nederlandse pluimveehouderij werden snel duidelijk, met de toegevoegde waarde voor de pluimveehouder als topprioriteit.

Het is veelzeggend dat tot op heden softwarelicenties voor farm management veelal worden verstrekt via mengvoerbedrijven. Een ronde langs de velden maakte duidelijke dat de meeste software onvoldoende rekening houdt met de werkwijze van pluimveehouders. Ook blijkt dat deze software onvoldoende toegevoegde waarde biedt ten opzichte van voer- en klimaatcomputers, die pluimveehouders gebruiken in combinatie met spreadsheets en/of hokkaarten. Het enthousiasme om te investeren in software voor farm management is daardoor beperkt onder pluimveehouders. Wat een meespeelt is dat veel software en de bijbehorende techniek niet altijd evengoed zijn afgestemd op de omstandigheden binnen het boerenbedrijf. Denk hierbij aan dubbele data invoer, gebrekkige internetverbindingen en verstoringen. FarmResult ziet hierin kansen om een belangrijke rol te spelen bij de ondersteuning van ondernemers in de pluimveehouderij.

Aalt den Herder zal in nauwe samenwerking met Richard en het team stappen ondernemen in productontwikkeling, marketing en verkoop. FarmResult verwacht het nieuwe product in de eerste helft van 2024 te lanceren en verwacht een groot aantal nieuwe klanten te verwelkomen door in te spelen op een gat in de markt. ”We doen alles stap voor stap. Bij de productontwikkeling worden praktiserende pluimveehouders betrokken. We streven naar een vlekkeloze implementatie, waarbij we verwachtingen overtreffen,” aldus Aalt den Herder.