Privacyverklaring ​FarmResult

Sinds 25 April van het jaar 2018, is de wet voor de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) actief geworden voor alle bedrijven en natuurlijke personen binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Om te kunnen voldoen aan de AVG heeft FarmResult hun privacyverklaring opgesteld om u als websitegebruiker te informeren hoe wij met uw persoonlijke data omgaan.

Vanzelfsprekend is privacy een integraal onderdeel van ons bedrijf en onze manier van zakendoen. Daarom bieden wij u een verwerkersovereenkomst aan voordat u instemt zaken met ons te gaan doen, zodat u weet hoe wij omgaan met uw data en welke rechten u heeft binnen onze overeenkomst. Dit bevat alle relevante informatie betreffende het verkrijgen, opslaan, gebruiken en beveiligen van uw data. Dit document zal door beiden met een handtekening worden gevalideerd. Wilt u graag meer weten over ons privacy beleid en data opslag, neemt u dan contact op met ons via onze contactinformatie.

FarmResult
Wij zijn een Informatie Technologie & Diensten leverancier die Cloud-gebasseerde management oplossingen & adviessystemen levert aan de agrarische industrie/veehouderij en onderzoekscentra. Als u vragen heeft neemt u dan alstublieft contact met ons op via:

Kerspel 9
7642 AP Wierden
Nederland
+ 31 (0) 546 648 374
info@farmresult.com
www.farmresult.com
KvK 54335825

Onze drijfveren voor dataverzameling
FarmResult’s website verzamelt uw persoonlijke informatie met de volgende bedoelingen:
✔ Om u als huidige gebruiker van onze oplossingen te kunnen ondersteunen bij support- en consultancyvragen, opmerkingen en klachten.
✔ Om in contact te komen met potentieel geïnteresseerde partijen, cliënten en partners.
✔ Om meer informatie en eventueel een demo met u te delen, wanneer een oprechte interesse is vastgesteld bij een kennismakingsgesprek.
✔ Om de functionaliteit van onze website te verbeteren door het analyseren van anoniem website gedrag via o.a. Google Analytics.

Het verwerken van persoonlijke informatie
Wij verzamelen uw persoonlijke data omdat u gebruik maakt van onze diensten of bewust besloten heeft deze data met ons te delen. Het merendeel van de data die wij over u verzamelen op onze website is verkregen via invulformulieren. Hieronder is een overzicht van de data die wij hiermee direct van u verzamelen:
– Naam
– Functie titel *
– Zakelijk e-mail adres
– Telefoonnummer *
– Bedrijfsnaam
– Land van vestiging
– Zakelijke website
– Reden waarom u met ons in contact komt *
– Extra toevoegingen
* Data gekenmerkt met dit symbool zijn niet (altijd) verplicht in te vullen.

Wij verzamelen persoonlijke informatie, direct ontvangen via onze website, gebaseerd op deze twee grondslagen:
1. Uitvoering van een overeenkomst; FarmResult verzamelt uw persoonlijke data genoemd in de velden hierboven, om initiatieven te starten met u als website gebruiker. Wij kunnen bijvoorbeeld alleen met u in contact komen wanneer u als een potentieel geïnteresseerde partij uw contactgegevens achterlaat.
2. Verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens; wanneer u de contactformulieren invult of andere initiatieven toont waarin u contact met ons opneemt, gaat u als gebruiker van onze website akkoord met onze algemene voorwaarden voor dataverzameling.

Het delen van persoonlijke gegevens
FarmResult deelt uw direct verkregen persoonlijke data niet met derde partijen voor welk doel dan ook tenzij wij u hierover van tevoren hebben ingelicht. Er zijn wel een aantal derde partijen die toegang hebben tot de data die u als gebruiker heeft verstuurd, zoals bijvoorbeeld:
– Gmail; denk hierbij aan het delen van contact informatie via e-mail tussen medewerkers om uw belangen te kunnen behartigen.
– Yourhosting; is onze website hoster en registreert daardoor formulieren die zijn ingevuld via de website. FarmResult doet verder het onderhoud en beheer van haar website zelf.

Cookies
FarmResult deelt uw direct verkregen data niet maar maakt wel gebruik van de service van Google Analytics. Daarmee verzamelen wij wel anonieme bezoekersdetails die ons kunnen helpen om de performance van onze website te verbeteren. U kunt zelf de instellingen van uw browser aanpassen zodat onze website geen cookies ontvangt tijdens uw bezoek.

Opslag van persoonlijke gegevens
Bij FarmResult slaan wij uw persoonlijke data niet langer op dan strict noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw data verzameld is. Normaalgesproken wordt deze data elk jaar verwijderd, tenzij de noodzaak anders is.

Uw rechten
Als een gebruiker van onze website en verstrekker van uw data, heeft u acht grondrechten die de privacy van uw data bewaken. Deze rechten voorkomen het misbruik voor elk ander soort gebruik van uw data dan voor het legitieme doel waarvoor de gegevens in eerste instantie zijn verstrekt. De acht grondrechten die u toekomen zijn de volgende:
1. Het recht op informatie;
2. Het recht op inzage;
3. Het recht op rectificatie;
4. Het recht op beperking van de verwerking;
5. Het recht van bezwaar;
6. Het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele profilering;
7. Het recht op het wissen van uw gegevens (vergetelheid)
8. Het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)

Databeveiliging
Bij FarmResult geven we om uw privacy en de veiligheid van uw privacy. Daardoor nemen we toepasselijke maatregelen tegen misbruik, verlies, niet-gecertificeerde toegang, ongewenste blootstelling en ongeautoriseerde bewerking van data. Een voorbeeld van maatregelen die wij nemen zijn bijvoorbeeld cryptische wachtwoorden, de laatste updates van de website software en het vaststellen van een beveiligde verbinding.
In het geval dat, in een zeer ongewenste situatie, er toch een data lek plaatsvindt, zullen wij dit rapporteren aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de betreffende gebruikers in die situatie.

Wijzigingen
FarmResult kan haar privacyverklaring regelmatig aanpassen. Om de meest recente versie van ons privacyverklaring in te kunnen zien, bekijkt u dan alstublieft de website regelmatig.

Klachten, vragen, feedback
Heeft u klachten, vragen of feedback die u met ons wilt delen? U kunt ons dan bereiken via info@farmresult.com of bellen naar + 31 (0) 546 648 374.