ResearchResult

Wij hebben ResearchResult gecreëerd als een management- en adviessysteem specifiek op maat gemaakt voor onderzoeksfaciliteiten. Deze op de Cloud gebasseerde oplossing combineert zowel de dagdagelijkse taken voor het managen van een boerderij als de aspecten die komen kijken bij het uitvoeren van onderzoek en het opzetten van proeven. De onderzoeksfaciliteit is geïntegreerd in één systeem en is toepasbaar voor varkens als ook voor pluimvee- leg en vlees.

Verzamel alle relevante data

ResearchResult biedt u een complete integratie van meerdere datastromen, die worden onder meer verzameld door de koppeling met de automatische procesapparatuur, handmatige data input via de App en door de connectie met ERP systemen. De data wordt niet alleen op verschillende manieren vergaard maar dekt daarnaast ook diverse on-farm aspecten zoals: het dier & de productieomgeving, gezondheid & ziektepreventie en profitabiliteit & productiviteit. Daarnaast omvat het ook ketendata (volledige track & trace) en bevat alle functionaliteiten die een onderzoekscentrum nodig heeft om onderzoek uit te voeren en te evalueren.

Eén geïntegreerd systeem

ResearchResult is een combinatie van de IoT Cloud, onze managementsystemen en ons Trial Managementsysteem.

 • Image

  De IoT Cloud

  De kern van al onze oplossingen is de IoT Cloud. Het koppelt met IoT apparaten (process apparatuur) in de stallen en organiseert real-time staldata in een dashboard met een totaaloverzicht van meerdere locaties en stallen. Binnen dit dashboard kunt u persoonlijke doelen instellen en deze vergelijken met de actuele situatie. Dit wordt gedaan voor meerdere locaties en stallen, dit maakt het mogelijk om tegelijkertijd in verschillende locaties en stallen te kijken en deze onderling te vergelijken. De IoT Cloud biedt u vroegtijdige alarmsignalen om risico’s te vermijden. De verschillende autoriteitsrollen schetsen het correcte beeld en de juiste bevoegdheden voor de verschillende soorten gebruikers. De IoT Cloud kan worden gekoppeld aan andere systemen zoals het voeroptimalisatie systeem of kan worden geüpgraded als onderdeel van ons complete managementsysteem.

  Meer over IoT Cloud
 • Image

  PigResult & PoultryResult Managementsystemen

  Onze management oplossingen zijn een verdere uitbreiding van de IoT Cloud met extra functionaliteiten. De IoT Cloud functioneert voor preventie van risico’s en om monitoring & controle te verhogen. Daarnaast zijn de managementsystemen een combinatie van geïntegreerde manuele data invoer en ketendata. Onze managementsystemen zijn geschikt voor individuele gebruikers tot aan integraties en omvatten complete managementaspecten van uw stallen. Zij voorzien u van technische en financiële KPI’s en daarnaast hebben zij een koppeling voor het binnenhalen van bijvoorbeeld voerleveringen, slachtresultaten en genetische afkomsten. Het idee is om meerwaarde te creëren met data door het te benchmarken, analyseren en delen. Onze optie voor het hiërarchisch delen van data biedt u als eigenaar de optie om de data te delen met wie u wilt.

  Meer over Pigs & Poultry
 • Image

  Proef Managementsysteem

  ResearchResult zet proeven voor u op en biedt u de mogelijkheid om meerdere proeven met elkaar te vergelijken. Essentieel is dat het een volledige track & trace biedt van genetica/inseminatie tot slacht. Dit is mogelijk omdat alle fases in de levenscycles worden bijgehouden en centraal worden opgeslagen. Deze proeven worden uitgevoerd onder een Standard Operating Procedure (SOP) en verzekeren u van de meest efficiënte & uniforme manier van dataverzameling en het vastleggen van observaties. Er zijn hiërarchische gebruikersgroepen waarmee u kunt bepalen wie welke bevoegdheden heeft. Zo is het voor iedereen bijvoorbeeld mogelijk om in te zien welke taken er gepland staan op de kalender en de audit trial geeft weer wat de voortgang is van deze taken en door wie ze zijn uitgevoerd. Zowel de technische als de financiële resultaten worden geleverd in de vorm van rapportages en KPI’s. Het analyseren van deze data wordt makkelijker gemaakt door flexibele rapportagemogelijkheden.

Complete controle over proeven & stallen

De drie gecombineerde elementen binnen ResearchResult bieden een totaaloverzicht van uw varkens en pluimvee in uw research stallen. De IoT Cloud biedt continue monitoring & controle en voorkomt risico’s tijdens geautomatiseerde processen in de stallen zoals klimaat, water en relatieve luchtvochtigheid. De managementsystemen verbinden al deze data aan ketendata om makkelijk de automatische voerleveringen en automatische slachtresultaten in te zien. Deze zijn essentieel voor het analyseren van de huidige status van uw dieren. Daarnaast biedt ResearchResult complete track & trace vanaf zeugen, biggen en vleesvarkens tot fokkerij, broederij, vermeerdering en vleeskuikenhouderij. Tevens levert het gedetailleerde data notulen aan voor proeven en onderzoeken.

Gedetailleerde data inhoud voor varkens kan variëren van bijvoorbeeld de genetische lijn, proefdierwaardigheid, verwachte werp dag tot aan de vetdikte op de rug, mest scores, verplaatsingen en behandelingen. Daarbij voor vleespluimvee waarden zoals bijvoorbeeld het aantal DOC’s, de leeftijd van de moederdieren, ras, voer, water, gewicht, het welzijnslog, mestresultaten en geautomatiseerde slachtresultaten. Voor de producenten van de leg industrie bijvoorbeeld de registratie van mutaties, ei-tellingen en gewichten. Natuurlijk inclusief extra data uit de stallen zoals relatieve luchtvochtigheid, CO2, licht en klimaat.