PigResult

PigResult is ons managementsysteem speciaal ontworpen voor de vleesvarken tak. De gebruiker krijgt de mogelijkheid om alle geaggregeerde data overzichtelijk in één oplossing in te zien en te beheren. PigResult combineert automatisch verkregen procesdata (real-time) met manuele staldata en ten slotte ketendata. Het analyseren van alle data dat je boerderij binnenkomt of verlaat helpt om heuristiek toe te passen en daarnaast om biostatistieken te creëren en daarmee uw toekomstige prestaties te verbeteren.

Voordelen voor iedereen

Naast de focus op de aanwezige productiedata in de stallen is PigResult gefocust op andere essentiële datastromen, zoals bijvoorbeeld de voerleveringen en de slachtresultaten, waarmee u een volledig overzicht krijgt van de performance van uw stallen en locaties. PigResult is een oplossing zeer geschikt voor individuele gebruikers maar nog effectiever binnen integraties waarin processen nog beter op elkaar kunnen worden afgestemd, gebruikmakend van de productiedata als vertrekpunt voor verbeteringen door de hele keten heen. Met PigResult helpen we elke gebruiker om:

 • Directe inzichten & meer controle te verkrijgen
 • Risico’s te reduceren
 • Productiviteit te verhogen
 • Kosten te verminderen/Winsten te verhogen
 • Processen te vergemakkelijken & tijd te besparen

Eén geïntegreerd systeem

PigResult is één geïntegreerd systeem dat meerdere datastromen combineert en daarmee geconsolideerde technische en financiële parameters berekent. Wij verzamelen data op drie manieren. De eerste, is via IoT connecties met uw equipment, die levert real-time data aan in de database. De tweede, is manueel ingevulde data via onze App. De derde, is het verzamelen van ketendata door de koppeling aan uw ERP systemen.

 • Image

  Monitor Real-time IoT Farmdata

  De IoT Cloud is speciaal ontworpen voor de agrarische industrie. Het verbindt met stalapparatuur van bekende merken binnen in de vleeskuikenstallen en haalt hier de real-time data op. Deze data is weergegeven in een duidelijk en overzichtelijk dashboard inclusief geplande versus actuele parameters. Uitgestippelde doelen kunnen worden nagestreefd gebaseerd op persoonlijke doelen, individuele voorkeuren en verschillende concepten. Alle locaties en stallen zijn opgenomen in één geïntegreerd dashboardoverzicht. De vroegtijdige alarmsignalering waarschuwt de gebruiker wanneer iets niet volgens plan gaat en helpt daarmee om te allen tijde controle te behouden en risico’s te verminderen. Onze Cloud koppeling biedt continue toegang tot het systeem vanaf elke locatie en op elk gewenst moment.

  Meer over IoT Cloud
 • Image

  Combineer IoT & Manuele Staldata

  In onze IoT Cloud komt real-time farmdata binnen dat automatisch verkregen wordt via de procesapparatuur in de stallen. Daarnaast biedt PigResult manuele data input via onze PigResult App. Onze App is designed met een makkelijk user interface zodat manuele data zoals uitval, selectie, medicatie en gewicht zonder problemen ingevuld kan worden door u of het door u gemachtigd personeel. De App is beschikbaar voor Android en iOS, en waarborgt snelle en essentiële informatie overdracht over de status van uw varkens in de stallen. De data wordt gevalideerd en geïntegreerd in het PigResult systeem.

 • Image

  Link met ketendata

  PigResult kan koppelen met ERP systemen en hierdoor wordt al uw farmdata en de door u verkregen ketendata vanuit andere schakels geaggregeerd in één database. Neem als voorbeeld de genetische afkomst van uw varkens (genetics/breeding) en de slachtresultaten die u verkrijgt over uw varkens (uw slachterij). Het integreren van deze data met farmdata helpt om al uw processen beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast geeft PigResult u de mogelijkheid om technische en financiële resultaten te berekenen en helpt het u data om te zetten in waarde die u kunt doorvertalen naar de hele keten, mocht u dit willen. Dit alles is in één systeem gecombineerd.

Complete monitoring & controle

PigResult dekt vijf stal-gerelateerde kerndomeinen die essentieel zijn om complete controle en beheersing te krijgen over uw processen. Deze vijf domeinen zijn weergegeven in de illustratie hieronder. Voor deze vijf domeinen zijn meerdere parameters voorzien, waarvan een paar in de illustratie zijn benoemd. PigResult vertaalt deze parameters in technische en financiële KPI’s zoals de FCR, loss % / week en voerwinst / m2 zodat u altijd in controle bent over de performance van uw bedrijf.Analyseer & Benchmark

PigResult kan de prestaties weergeven over meerdere indelingen: locaties, stallen, afdelingen, hokken en zelfs tot aan individuele varkens. Met als resultaat dat u makkelijk kunt benchmarken over meerdere niveaus heen afhankelijk van waar uw interesse ligt als gebruiker. Deze resultaten zijn heel verschillend en kunnen variëren, bijvoorbeeld; real-time status updates van procesapparatuur per locatie, tot aan de totale winst en kosten per stal, tot aan de vaccinaties toegediend in een afdeling, tot aan het gemiddelde gewicht in een hok en tot aan de individuele voeropname van uw varkens. Het analyseren van variabelen in de data leggen trends bloot en kunnen erg nuttige informatie bevatten over bijvoorbeeld de relatie tussen genetica, voeropname, gewicht en de uiteindelijke slachtresultaten.

Ervaar de waarde van data aggregatie & -delen

Belangrijk is om in te zien dat elke schakel in de keten onderdeel uitmaakt van een grotere beweging die wil optimaliseren met behulp van data. Daarnaast, dat de waarde van data afkomstig van individuele schakels in de keten kan worden vergroot wanneer dit gedeeld wordt met andere belanghebbenden in de keten. Een aantal voorbeelden voor integraties zijn:

 • De slachtplanning aanpassen aan het huidige gewicht van de varkens.
 • Ziekteverspreiding voorkomen door vroegtijdige detectie van ziektes en daardoor orders voor medicatie tijdiger en accurater afstemmen.
 • Prestaties benchmarken tussen meerdere locaties en stallen onderling, kijkend naar welke factoren verschillen kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de genetische lijn van een varken.
 • Het verkopen van varkensvlees aan retailers met data. De data bewijst dat de dieren zijn grootgebracht onder goede omstandigheden.

Er zijn meer manieren om data te koppelen tussen verschillende belanghebbenden in de keten, zoals bijvoorbeeld: tussen de farmaceutische producenten en boeren om te testen hoe dieren reageren op de medicatie. Of bijvoorbeeld tussen de voerproducenten en boeren die testen wat het introduceren van een nieuw voertype voor effecten heeft en hoe zij voeradvies kunnen verbeteren.

Optimaliseer uw voerstrategieën met PigResult’s voeroptimalisatie systeem

Een voorbeeld van het delen van data tussen meerdere partijen in de keten en de toegevoegde waarde hiervan is uitgelegd met ons voersimulatie systeem, in dit geval in combinatie met de IoT Cloud.

Zoals eerder genoemd, zijn de voerkosten tijdens het volgroeien van de varkens de grootste kostenpost en bepalen wel 70% van uw totale kosten als boer. Daarom is het essentieel om precies de goede hoeveelheid te voeden, niet meer en niet minder, om duurzame veeteelt te ondersteunen, onnodig-gemaakte kosten te voorkomen, en om er zeker van te zijn dat de varkens precies het goede gewicht wegen wanneer zij slachtrijp zijn.

Essentieel is niet alleen het gewicht van de varkens maar daarnaast is hun welzijn natuurlijk ook erg belangrijk. Als de varkens zich slecht voelen zullen zij meer energie consumeren om zich beter te voelen dan dat ze om zullen gaan zetten in groei. Met onze IoT Cloud kunnen wij een indicatie geven van hoe de varkens zich voelen. Bijvoorbeeld door het meten van: de activiteit, water opname, binnenklimaat, en meerdere variabelen met behulp van camera’s en sensoren. Als producenten deze data met hun voerleveranciers delen kunnen zij hun voerstrategieën aanpassen gebaseerd op de actuele situatie in de stallen of kunnen zij bijvoorbeeld de effecten van nieuwe voertypen testen.

Hoe beter het voer aansluit bij de behoeften van de individuele varkens, hoe hoger de resultaten en opbrengsten. Dit wordt ook wel precisie nutritie genoemd. U wordt ondersteund door onze voersimulatie tool doordat ons model uw situatie simuleert met alternatieve voertypes. Factoren die meegenomen worden zijn bijvoorbeeld de genetische lijn, het geslacht, het startgewicht en de verkoopprijs. Daarnaast houdt het systeem rekening met nutritionele samenstellingen in het voer, grondstofkosten, het huidige prijspeil en opbrengsten. Dit kan resulteren in uitkomsten zoals een eerdere slacht dag, lagere voerkosten of een hoger vleespercentage vergeleken met uw huidige situatie. Ons voeroptimalisatie systeem voor PigResult draagt zo bij aan de precisie nutritie van de toekomst door zowel de huidige situatie van de stallen met de alternatieve voerstrategieën te combineren.