IoT Cloud

De IoT Cloud is de basis voor al onze oplossingen. Het verbindt met IoT apparaten in de stal en brengt real-time staldata bijeen in een dashboard met meerdere locaties in één overzicht. Onze IoT Cloud is de basis voor het optimaliseren van processen in elk gedeelte van de veehouderij. Het kan worden gekoppeld aan andere bestaande systemen (management-, advies-, optimalisatie-) en helpt u meerwaarde te halen uit uw data. Daarnaast, is het ontwikkeld voor meerdere gebruikers, in het bijzonder voor integraties.

Beheers alle fundamentele informatie in real-time

Zelfs de meest vooruitstrevende niveaus van optimalisatie en waardecreatie beginnen bij het beheersen van de grondbeginselen. Ons karakteristieke dashboard is compleet uitgerust om u real-time parameters te verschaffen zoals; gewicht, voeropname, wateropname, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, CO2 en NH3. Het geeft onder andere ook het aantal metingen, de uniformiteit, de activiteit etc. weer.

Al de relevante informatie om in te zien hoe uw dieren presteren, exact op dat moment en voor elk moment erna.

Always in sync with any equipment

Onze oplossingen zijn ontworpen om te verbinden met alle relevante apparatuur dat aanwezig is in uw stallen. Hieronder staan een aantal van de vele stalapparatuur leveranciers waar wij mee kunnen verbinden.

Reduceer risico's & bereik uw doelen

Het bieden van de optimale condities voor uw dieren vraagt veel aandacht en begint bij een concrete planning; het instellen van de goede temperatuur, hoeveelheid van het voer, maar met het voorbereiden en plannen bereik je maar zoveel. Een risico zit in een klein hoekje en komt alsnog met enige regelmaat voor. Het zijn deze incidenten die de grootste impact en schade kunnen veroorzaken. Een ventilator die niet werkt heeft catastrofale resultaten tot gevolg. Ons dashboard functioneert als een vroegtijdige risicodetector om zulke risico’s te voorkomen.

Continue monitoring biedt controle en vergelijkt de geplande situatie met de werkelijke situatie. Persoonlijk in te stellen alarmen signaleren de boer wanneer er onvoorziene gebeurtenissen plaatsvinden.

Aanwezig in meerdere stallen tegelijkertijd

Het is niet langer lastig om meerdere stallen en locaties te managen. U kunt dan wel niet tegelijkertijd aanwezig zijn in meerdere stallen maar met de IoT Cloud heeft u nu wél de mogelijkheid om in meerdere stallen gelijktijdig mee te kijken! Via de Cloudtoegang heeft u overal en altijd real-time inzichten in elke stal en locatie. Meerdere locaties en stallen zijn weergegeven in één dashboard. De hiërarchische datastructuur helpt u met het toewijzen van verschillende autoriteitsrollen aan verschillende gebruikers, en daarmee kunt u beslissen welke informatie zij wel en niet in kunnen zien.

Vergroot uw voordelen, geschikt voor alle gebruikers

Bent u geen boer, maar wel gemotiveerd om meer waarde te halen uit uw data? Wij helpen elke gebruiker om hun prestaties te verbeteren. Boeren, voerproducenten, integraties, u zit bij ons goed. Onze IoT Cloud kan gekoppeld worden aan uw bestaande of onze in-house advies-, optimalisatie- of management systemen voor integratie met real-time procesdata. Dit maakt het makkelijker om uw specifieke belangen te behartigen door de combinatie van continue inzichten, met onze IoT Cloud, en de voordelen van het gebruikte systeem waar het aan is gekoppeld. Een weergave van onze eigen oplossingen gecombineerd met de IoT Cloud biedt u een perspectief van de voordelen die u kunt ervaren met de IoT Cloud koppeling aan welk systeem dan ook. Ontdek uw mogelijkheden met onze IoT Cloud.

 • Image

  De IoT Cloud & Voeroptimalisatie Systemen

  Het vergroten van controle over voeroperaties, staat gelijk aan beheersing van 70% van de totale productiekosten. Voeroptimalisatie tools helpen u betere rantsoencomposities te definiëren, rekening houdend met onderwerpen zoals: nutritionele samenstellingen, grondstofkosten, het huidige prijspeil en natuurlijk uw opbrengsten. Precisievoeding is de sleutel tot het bieden van welgebalanceerde rantsoenen optimaal voor elk individueel dier en resulteert in een meer verantwoordelijke en winstgevende productie. Het verbinden van een voeroptimalisatie systeem aan de IoT Cloud maakt dit mogelijk door op grote schaal continue real-time inzichten weer te geven en hierdoor kan er makkelijker in de individuele dierbehoefte worden voorzien.

  Voeroptimalisatie PigResult
 • Image

  De IoT Cloud & Managementsystemen

  Het runnen van uw business vergt controle over meerdere interdisciplinaire aspecten die verder gaan dan alleen de technische situatie in de stallen. De meeste beslissingen worden decentraal gemaakt en daardoor is de data, die veel nuttige informatie bevat, niet gestructureerd en niet direct aanwezig voor de leidinggevende en eindeverantwoordelijke. Ons managementsysteem is speciaal ontwikkeld voor de agrarische sector en integreert real-time IoT data met andere technische-, financiële- en ketendata. Wij helpen u om alles bijeen te brengen, tijd te besparen, fouten te verminderen en faciliteren snelle informatie uitwisseling zodat u altijd in controle bent.

  Poultry & Pig Management Systemen